Bản đăng kí tham dự Siêu Sao Tài Năng Nhí 2017

Thí sinh có thể tải và gửi bản đăng kí này vào email [email protected]