Bản đăng kí tham dự Siêu Sao Tài Năng Nhí 2017

Thí sinh có thể tải và gửi bản đăng kí này vào email [email protected] 

I, Thông tin thí sinh:


II, Thông tin người giám hộ:


Bằng cách nhấp vào nút "Đăng kí", Tôi cam kết:
- Tôi cam đoan toàn bộ thông tin đăng ký dự thi trên là trung thực và hoàn toàn chính xác.
- Tôi cam đoan tuân thủ những quy định, yêu cầu của Ban tổ chức và nhà sản xuất trong suốt thời gian diễn ra chương trình
- Tôi cam kết sẽ không tham gia bất kỳ cuộc thi cùng lĩnh vực người mẫu nhí trong suốt thời gian tham gia Siêu sao Tài năng nhí 2017.