Cuộc đời mỗi người sẽ gặp hơn 10 triệu người, trong số đó sẽ có người bạn thích

Có lẽ đối phương không khiến bạn vui hơn, nhưng đủ khiến bạn trở nên ngây ngô.

Thích một người là chuyện xảy ra ngẫu nhiên, địa điểm, thời gian, đối tượng, không ai có thể dự đoán trước. Khi đối phương xuất hiện, nhất định có ý nghĩa đặc biệt đối với bạn. Có lẽ đối phương không khiến bạn vui hơn, nhưng đủ khiến bạn trở nên ngây ngô.

Nguồn: Tiin.vn